Utskrift                   Størrelse        Pris

Kunstpapir                21x21                 kr. 350,-

Kunstpapir                18x18                 kr. 350,-

Kunstpapir                A4                     kr. 550,-

Kunstpapir               29x29                kr. 600,-

Kunstpapir                A3                     kr. 750,-

Kunstpapir               31x34                 kr. 750,-

Kunstpapir               26x35                kr. 750,-

Kunstpapir               34x34                kr. 900,-

Kunstpapir               38x29                kr. 900,-

Kunstpapir               40x40                kr. 1100,-

Kunstpapir               38x38                kr. 1100,-

 Lerret                      50x40                kr. 1300,-

 Lerret                      40x90                kr. 1500,- 

 Lerret                      80x50                kr. 1800,-

 Lerret                      90x70                kr. 2300,-

 Lerret                      80x80                kr. 2700,- 

 Lerret                     100x100              kr. 2.900,-Prisliste

Bilder kan bestilles i ulike størrelser. Du kan velge utskrift på plate, lerret spent opp på blindramme eller pigmentprint på kunstpapir.

Grafikken er trykket i små opplag, nummerert og med min signatur.

Digitale trykk og fotografi  som ikke er nummerert er rimeligere.
Prisene som vises her, er bilder som er nummerert.